allmän
  1. som innefattar majoriteten av en grupp, generell [ANT. enskild] adj.
  2. som tillhör det offentliga (ibland som förled med samma betydelse) [ANT. privat] adj.
  3. alltomfattande, generell [ANT. partiell, speciell] adj.
  4. som är vanligt förekommande (ex. till skillnad från blåsippan är vitsippan allmän i hela Sverige) adj.
  5. som avser helheten [SYN. generell] adj.
  6. som är obestämd och abstrakt [negativ bibetydelse till 5] adj.
  7. den enklare kursen i engelska eller matematik i grundskolan (ex: jag har bytt från särskild till allmän engelska) [ANT. särskild] adj.
  8. inom matematik: gemensam adj.
Tillbaka till startsidan