burka
  1. ett ytterplagg som täcker hela kroppen och huvudet av vissa muslimska kvinnor subst.
  2. en sort lågväxande rönnbärsträd (Sorbus aucuparia) som är en korsning mellan rönn och aronia subst.
  3. lägga livsmedel på bur [SYN. konservera] [mindre brukligt] verb
  4. spela in [SYN. banda] [bildlig betydelse till 2] [vardagligt] verb
  5. inom sport att med hjälp av kroppen parera mot lutningar på en farkost verb
  6. slangord för att kräkas verb
  7. slangord för att göra någon gravid verb
Tillbaka till startsidan