almanacka
  1. förteckning över årets dagar i form av ett häfte med plats för egna anteckningar [SYN. kalender] subst.
  2. häfte med information om det kommande året [SYN. datumvisare] subst.
Tillbaka till startsidan