flank
  1. den del av militär styrka som ställer sig på kanterna inför ett slag [ANT. center] subst.
  2. den yttersta kanten på sidan eller kanten subst.
  3. inom schack en av schackbrädets yttersta sidor (damsidan eller kungssidan) [ANT. centrum] subst.
  4. inom elektronik övergång mellan hög och låg signalnivå subst.
  5. den del på ett däggdjur där bål och bakdel möts subst.
Tillbaka till startsidan