barn
  1. människa i början av sin utveckling från födseln till puberteten subst.
  2. enligt FN:s barkonvention en människa mellan 0-18 år subst.
  3. själsligt omogen person eller person med barnslig personlighet (bildlig betydelse till 1) subst.
  4. son eller dotter till en förälder subst.
  5. inom kärnfysik en enhet för area och sannolikhet, framförallt som enhet för tvärsnitt subst.
Tillbaka till startsidan