aktionsradie
  1. militärt om fartygs eller farkosts förmåga att avverka den längsta möjliga sträcka fram och tillbaka utan att tanka nytt bränsle [SYN. räckvidd] subst.
  2. ett skjutvapens förmåga att nå sitt mål (se aktionsradie 1) subst.
  3. storleken på ett verksamhetsområde med förmåga till aktion eller påverkan subst.
Tillbaka till startsidan