järnpråm
  1. pråm för att transportera järn subst.
  2. pråm byggd av järn subst.
Tillbaka till startsidan