järnsko
  1. en sko av järn eller beslag av järn subst.
  2. skridsko [SYN. stålsko] subst.
  3. för hästar eller oxar avsedd skor av järn [SYN. hästsko] subst.
  4. inom teknik skyddande beslag av järn omkring ändan av något föremål subst.
  5. inom metallurgi färskjärn i tysksmide som under tackjärnsblåsningen avsätter sig i form av en hylsa omkring munstycket för inblåsning subst.
  6. inom metallurgi färskjärn i tysksmide som i smideshärden samlar sig på spettet (där det räckta tackjärnet lyftes upp med) subst.
  7. förse något med sko av järn (jämför järnsko 1, 3 och 4) verb
  8. inom metallurgi bilda färskjärn i tysksmide som i smideshärden samlar sig på spettet (jämför järnsko 6) verb
  9. inom metallurgi fånga upp färskjärn omkring munstycket för inblåsning (jämför järnsko 5) verb
Tillbaka till startsidan