rödbets
  1. lösning av färg­ämnen som an­vänds för genom­skinlig färgning av trä så att träets yt­struktur får en rödaktig färg [föga brukligt] subst.
  2. bad av utspädd svavelsyra som används för att avlägsna orenligheter från ytan på metallföremål eller för att erhålla en rödaktig färgnyans på metallytan subst.
Tillbaka till startsidan