krona
 1. utsmyckad huvudprydnad oftast i ädelmetall som har ett symbolvärde för regent eller annan höghet subst.
 2. huvudprydnad som används som symbol i riter av olika slag (ex: brudkrona) subst.
 3. stiliserad bild av en utsmyckad huvudprydnad som används som symbol (se krona 1) subst.
 4. metafor för något oskuldsfullt och mycket fint
 5. oftsat i bestämd form: statsmakten subst.
 6. valutan i Sverige och vissa andra länder subst.
 7. framsidan på ett mynt eller en medalj subst.
 8. del av något som är placerad synligt och högt belägen (ex:
 9. inom odontologi den delen av tanden som är synlig ovanför tandköttet (se krona 5) subst.
 10. inom botanik de övre delarna av ett träd eller en blomma (se krona 5) subst.
 11. inom botanik blomfjäll hos gräs subst.
 12. inom horologi en liten cylinderformad anordning på mekaniska klockor som används för att ställa in tiden eller dra upp klockan subst.
 13. inom obstetrik den övre delen av fostrets hjässa subst.
 14. rakad fläck på huvudet [SYN. tonsur] subst.
 15. jungfrudom subst.
 16. i uttrycket mannens krona: ollon subst.
 17. i uttrycket hon har/bär (brud)krona under förklädet: gravid kvinna före vigselceremonin subst.
Tillbaka till startsidan