spar
  1. statens personadressregister: ett offentligt register som omfattar alla personer som är folkbokförda i Sverige subst.
  2. Svenskt Ponnyavelsregister subst.
  3. lägga undan något som resurs för fram­tida behov [ANT. slösa] [infinit/presens/aktiv och infinit/imperativ/ aktiv till spara] verb
  4. lägga undan för att i framtiden nå ett mål eller ett resultat (ex: familjen spar till en semesterresa) verb
  5. Behålla (ex: paret spar på alla barnens teckningar) verb
  6. på ett abstrakt plan få behållning till godo (ex: bankens nya digitala tjänster spar massor med värdefull tid för personalen) verb
  7. hushålla verb
Tillbaka till startsidan