galeja
  1. inom sjöfart benämning på fartyg som drevs med både segel och åror [SYN. galär 1] subst.
  2. allmänt om brukade fartyg på Medelhavet under forntiden [utvidgad betydelse till 1] [föga brukligt] subst.
  3. skämtsamt om båt [vardagligt] [föga brukligt] [SYN. skuta] subst.
  4. skrälla (om fruntimmer] subst.
Tillbaka till startsidan