bacon
  1. rökt och saltat sidfäsk subst.
  2. en större avokadosort som är mindre vanlig i Sverige subst.
Tillbaka till startsidan