aktuell
  1. som är kopplad eller har sin giltighet i nuet om person eller fenomen [ANT. föråldrad] adj.
  2. som är relevant och av vikt [SYN. angelägen] adj.
  3. som är giltiga vid en specifik tidpunkt [SYN. gällande] adj.
  4. som kommer på tal (ex: några löneförhöjningar är inte aktuella i år) [SYN. möjlig] adj.
  5. som det gäller i det givna sammanhanget (ex: den aktuella krisen måste få en lösning) [SYN. ifrågavarande] adj.
  6. som finns tillgänglig i medvetandet vid ett specifikt tillfälle adj.
Tillbaka till startsidan