järnbad
  1. vattenbad som upphettats genom ilagda, heta tackjärns- o. slaggstycken subst.
  2. lösning av färgämne tillverkad med någon järnförening subst.
  3. inom teknik bad för framställning av järn med elektrolys subst.
  4. inom kemi upphettning av ett ämne som finns inneslutet i en behållare med het järnfilspån subst.
  5. inom metallindustri flytande järn eller stål i ugn subst.
Tillbaka till startsidan