järnprov
  1. inom metallurgi en kemisk-analytisk undersökning av järnhalt subst.
  2. inom metallurgi smältning av små malmprov för att undersöka mängden tackjärn i masugn subst.
  3. inom metallurgi hållfasthetsprov på järnprodukter subst.
  4. inom metallurgi smidesprov för att ta reda på hårdheten röd- eller kallbräcka hos smidesjärnet subst.
  5. undermedeltiden en rättsprocess där den anklagade kunde fria sig genom att oskadd hålla i eller gå på glödande järn [SYN. järnbörd] subst.
Tillbaka till startsidan