champion
  1. inom idrott en person som besitter mästerskapstitel subst.
  2. rasdjur som vunnit pris subst.
  3. under medeltiden en person som mot betalning utkämpade tvekamp för en annan persons räkning subst.
  4. under medeltiden en riddare som företräder en kränkt person till strid subst.
  5. en mild sort av chilipeppar som kommer från arten Capsicum Baccatum subst.
Tillbaka till startsidan