edsöre
  1. under medeltiden ed där kungen och stormän förband sig att upprätthålla den allmänna freden och säkerheten i landet subst.
  2. under medeltiden lag där kungen och stormän förband sig att upprätthålla den allmänna freden och säkerheten i landet (se edsöre 1) (ex: edsöresbalken) subst.
  3. under medeltiden de brott som begås enligt lagar som finns i edsöre (se edsöre 2) [SYN. edsöresbrott] subst.
  4. under medeltiden böter för edsöresbrott (se edsöre 3) subst.
Tillbaka till startsidan