aktivitet
  1. verksamhet [SYN. sysselsättning] subst.
  2. i ett aktivt tillstånd subst.
  3. inom kärnfysik ett mått på hur snabbt en atomkärna faller sönder [SYN. radioaktiv intensitet] subst.
  4. mindre bruklig term inom kemi: den effektiva koncentrationen i en kemisk reaktion [SYN. reaktiv massa] subst.
Tillbaka till startsidan