akademisk
  1. som har att göra med högre undervisning och forskning på postgymnasial nivå adj.
  2. något som är överdrivet teoretiskt adj.
  3. konservativ på ett sätt som motverkar förnyelse eller nyskapande adj.
Tillbaka till startsidan