gagnelig
  1. som ger ett gott och nyttigt resultat [SYN. gagnerik] adj.
  2. människa som är till nytta adj.
  3. som ger ett gott ekonomiskt utbyte adj.
  4. användbar [SYN. fruktbar] [knappast brukligt] adj.
Tillbaka till startsidan