aktivera
  1. göra aktivare [ANT. passivisera] verb
  2. göra redo för användning, få i funktion [ANT. avaktivera] verb
  3. inom kemi: få att reagera (se aktivera 2) verb
  4. inom ekonomi bokföra utgifter som en tillgång i balansräkningen [ANT. kostnadsföra] verb
Tillbaka till startsidan