balle
  1. tesikel subst.
  2. penis subst.
  3. den avrundade bakre delen av foten ovanför strålen på häst eller nötkreatur subst.
  4. balkong subst.
Tillbaka till startsidan