alkoholism
  1. permanent eller periodiskt beroende av alkohol subst.
  2. om alkoholens inverkan på en person subst.
Tillbaka till startsidan