ambition
  1. strävan att nå ett mål [SYN. framåtanda] subst.
  2. äregirighet subst.
  3. känslighet för beröm och klander [SYN. känslighet] subst.
  4. ärelysten subst.
  5. i uttrycket honnett ambition: överdriven eller missriktad strävan att öka eller bevara sitt anseende [uttrycket används ironiskt] subst.
Tillbaka till startsidan