lakvatten
  1. lösning som erhålls när varmt vatten fått rinna genom aska vid tvålberedning eller ”salpeterjord” vid salpetersjudning [SYN. laklut] subst.
  2. inom ölbryggeri vatten som hälls över mäsken för att utvinna vört (sockerlösning från malt) subst.
  3. lutlösning som används vid tvätt subst.
Tillbaka till startsidan