munter
  1. glad och obekymrad adj.
  2. som ger upphov till glädje adj.
Tillbaka till startsidan