alun
  1. dubbelsaltet kalium-aluminiumsulfat som bland annat används för bland annat vid garvning och färgning av papper subst.
  2. inom kemi en benämning för dubbelsalter av typen AB(SO4)2 där A står för en stor envärdig jon och B för en liten trevärdig jon subst.
Tillbaka till startsidan