polar
  1. som har med de områden som finns i eller i närheten av jordens poler (oftast i sammansatta ord) adj.
  2. som har att göra med polerna [allmän betydelse till 1] adj.
  3. när den skuggkastande visaren på ett solur är parallell med det plan som skuggan får falla ner på [fackspråkligt] subst.
  4. inom matematik linje som vid ett kägelsnitt står i sådant förhållande till en punkt att en genom punkten dragen sekantlinje skär linjen och kägelsnittet så, att man får fyra punkter i harmoniskt förhållande subst.
  5. en svenska svartvinbärssort som är kraftigt upprättväxande subst.
  6. en vinterhärdig sort av buxbom (Buxus sempervires) subst.
Tillbaka till startsidan