nära
  1. något som befinner sig på kort avstånd i tid eller rum adv.
  2. nästan adv.
  3. som finns på kort avstånd i tid eller rum [ANT. avlägsen] adj.
  4. kontinuerligt ge mat och förnödenheter verb
Tillbaka till startsidan