drank
  1. ett djurfoder med lågt pH-värde som utvinns från sprittillverkning subst.
  2. alkoholhaltig dryck som är otjänlig för att förtäras av människor subst.
  3. särskilt beredda alkoholhaltiga drycker subst.
  4. bottenfällning från kärl där dryck förvaras subst.
Tillbaka till startsidan