sax
  1. ett klippverktyg bestående av två mot var­andra verkande rörliga eggar kryssvis ihopsatta med gemensam bult subst.
  2. ett fångst­redskap där bytet kläms fast mellan ett par skalmar subst.
  3. grip- och lyft- el. stödredskap som med skalmar klämmer ett ämne efterled
  4. kortform för saxofon [vardagligt] subst.
  5. benställning där benen korsar varandra subst.
  6. inom ridsport Hinder av två eller flera bommar placerade i form av ett lodrätt kryss [jfr. kryss 8] subst.
  7. inom ridsport en rörelse i voltige subst.
  8. inom dressyr med häst, galopp som bryts mitt i språnget från vänster till höger eller tvärt om [kortform till galoppsax] subst.
  9. penis subst.
  10. administratör på internet som censurerar inlägg och stänger av olämpliga användare subst.
Tillbaka till startsidan