bokslut
  1. inom ekonomi sammanställning av bokföringen i ett företag subst.
  2. inom ekonomi en översikt som är resultatet av sammanställningen av bokföringen i ett företag som inbegriper resultat- och balansräkning subst.
  3. sammanfattningen av negativa och positiva handlingar för en tidsperiod [bildlig betydelse till 1] subst.
Tillbaka till startsidan