rast
  1. paus [SYN. vila] subst.
  2. inom ölbryggning en process under mäskning när temperaturen hålls konstant under ett bestämt antal minuter (se mäska 1) subst.
  3. ett äldre längdmått som motsvarar ca 5 kilometer [SYN. skogsmil] subst.
  4. den nedåt avsmalnande delen av en masugn subst.
  5. inom botanik växten blåtunga (Anchusa arvensis) subst.
  6. inom botanik växten oxtunga (Anchusa officinalis) subst.
  7. plan avsats mellan strandsjö och en uppstigande bergvägg subst.
  8. den del av bordläggningsplanka på ett fartygs skrov som skjuter över den närmast underliggande subst.
  9. inom immunologi förkortning på adio-allergo-sorbent-test som är en metod för bestämning av mängden IgE-antikroppar mot ett visst allergiframkallande ämne subst.
Tillbaka till startsidan