järnhård
  1. hård som järn adj.
  2. i vitter stil språk eller uttryck som är hårt eller stelt adj.
  3. i vitter stil om något som är mycket svårt att utstå eller genomlida [föga brukligt] adj.
  4. i vitter stil om klimat som är mycket sträng adj.
  5. i vitter stil om person som är hänsynslös eller hjärtlös adj.
  6. fenomen, händelse eller beteende som kännetecknas av hänsynslöshet eller grymhet (överförd betydelse till järnhård 5) adj.
  7. anletsdrag hos person som ger ett hårt intryck [föga brukligt] adj.
  8. om något som utmärks av styrka eller mycket kraft adj.
Tillbaka till startsidan