järnrot
  1. i vitter stil om hård och stark rot subst.
  2. samlingsnamn på örter som har hårda, sega och svartaktiga rötter subst.
  3. inom botanik en illaluktande mångårig ärtväxt med långa ludna hår [SYN. stallört] subst.
  4. inom botanik en flerårig ört med grov jordstam och röda trattlika kantblommor [SYN. väddklint] [knappast brukligt] subst.
  5. inom botanik en flerårig ört med sträv­bladig, lansett­lika blad och knippen av violett­blåa blommor [SYN. oxtunga] [knappast brukligt] subst.
Tillbaka till startsidan