järnhand
  1. hand försedd med en bepansring av plåt eller järn subst.
  2. konstgjord hand av järn subst.
  3. järnredskap som använd för att fatta eller gripa saker med subst.
  4. i vitter stil om en mycket stark eller kraftig hand subst.
  5. handling eller styre som kännetecknas av stränghet och hänsynslöshet [bildlig betydelse] subst.
Tillbaka till startsidan