ackumulation
  1. anhopning subst.
  2. inom geologin en process där löst material avlagras subst.
Tillbaka till startsidan