galdra
  1. utöva trolldom genom trollsång verb
  2. påverka genom trollsång [SYN. förtrolla, förhäxa] verb
Tillbaka till startsidan