aktualitet
  1. det som har ett nyhetsvärde och är av betydelse för tillfället subst.
  2. aktuell företeelse [SYN. nyhet] subst.
  3. inom filosofi: verklighet, realitet [ANT. möjlighet, potentialitet] subst.
Tillbaka till startsidan