gryning
  1. tid på dygnet när solen går upp [ANT. skymning] subst.
  2. om ljuset när solen går upp subst.
  3. första början på något [bildlig betydelse till 1] subst.
Tillbaka till startsidan