daglig
  1. som återkommer varje dag adj.
  2. som upprepas med vanlighet och var­daglighet (se daglig 2) (ex: i det dagliga livet) adj.
  3. i ut­tryck som an­ger mängd per dag (se daglig 1) adj.
  4. banal [SYN. alldaglig] [föga brukligt] adj.
  5. som hänför sig till dagen [ANT. natt] adj.
Tillbaka till startsidan