soltak
  1. ett enklare tak för skydd mot solens starka strålar subst.
  2. genomskinligt tak eller en skjutbar lucka på bil för ventilation eller ljusinsläpp [SYN. sollucka] subst.
  3. inom byggteknik takmaterial med solceller för utvinning av solenergi istöllet för solpaneler som läggs på det befintliga taket. subst.
Tillbaka till startsidan