sirius
  1. den klarast lysande stjärnan i himlavalvet [SYN. hundstjärnan] subst.
  2. en finsk sort rosenkvitten (Chaenomeles japonica) som är knähög och blommar med lysande orange blommor subst.
Tillbaka till startsidan