idealism
  1. strävan att uppnå höga ideal som får gå före egen materiell vinning subst.
  2. inom filosofi en uppfattning att den sanna verkligheten är av andlig natur (ex: En representant för den objektiva idealismen var den grekiska filosofen Platon) subst.
  3. inom internationella relationer en tankeskola som menar att en regerings utrikespolitik bör påverkas av dess ideologi subst.
  4. inom estetik en åskådning eller teori som kräver att objektet idealiseras av konstnären eller att diktaren framställs på ett idealiserande sätt subst.
Tillbaka till startsidan