anamorfos
  1. inom filmfotografering filmobjektiv och arbetsprocesser där bilden blir hoptryckt i sidled för att sedan sträckas ut vid filmvisningen subst.
  2. inom konsthistoria ett konstgrepp för att visa en förvrängd bild framifrån men med naturligt utseende sett från annan vinkel eller genom en spegel subst.
  3. inom biologi fenomenet att leddjur utvecklar nya kroppssegment efter kläckning [SYN. anameri] subst.
Tillbaka till startsidan