mongo
  1. ett bantuspråk som talas av ett bantufolk i Kongo-Kinshasa [SYN. lomongo, nkundu] subst.
  2. ett bantufolk som finns i Kongo-Kinshasa subst.
  3. slangord för en mentalt efterbliven person subst.
Tillbaka till startsidan