dubbelkolonn
  1. inom militärväsendet en formering av ett truppförband i sluten ordning där de närmaste underavdelningarna är ordnade i två kolonner vid sidan av varandra subst.
  2. inom marinen sjöstyrka formerad på två kolonner i bredd med varandra subst.
Tillbaka till startsidan