järnfast
  1. som är fast eller hårt som järn adj.
  2. inom skeppsbyggnad som är hopfäst med järnbultar [mindre brukligt] adj.
Tillbaka till startsidan