ysta
  1. vid tillverkning av ost skilja ut ostämnet ur mjölk med ett särskilt enzym verb
  2. tillverka ost verb
Tillbaka till startsidan